Προετοιμασία οχημάτων για έλεγχο ΚΤΕΟ:

  • Έλεγχος σουστών
  • Εντοπισμός τυχόν φθοράς συνδέσμων και λοιπών εξαρτημάτων
  • Επισκευή

Σ’ αυτήν την περίπτωση, αντικαθιστούμε τα φθαρμένα δακτυλίδια ή σινεμπλόκ, τους πείρους, τους αποστάτες των σουστών, τα λάστιχα και σινεμπλόκ του ζαμφόρ αν διαπιστωθούν φθορές, τα αμορτισέρ αν χρειάζεται και τυχόν σπασμένα φύλλα σούστας.

Αλλαγή φθαρμένων σινεμπλόκ σε σύστημα αξόνων SAF.
Η εργασία πραγματοποιείται με ειδικό εξωλκέα επάνω στον άξονα.

Αντικατάσταση σινεμπλόκ σε MAN FE 410

Αντικατάσταση τάκων σούστας σε MAN TGA 8x4