Προετοιμασία οχημάτων για έλεγχο ΚΤΕΟ:

Σ’ αυτήν την περίπτωση, αντικαθιστούμε τα φθαρμένα δακτυλίδια ή σινεμπλόκ, τους πείρους, τους αποστάτες των σουστών, τα λάστιχα και σινεμπλόκ του ζαμφόρ αν διαπιστωθούν φθορές, τα αμορτισέρ αν χρειάζεται και τυχόν σπασμένα φύλλα σούστας.