Δαχτυλίδια

Τα δακτυλίδια (ατσάλινα με εσωτερικό σπείρωμα ή ορειχάλκινα χωρίς) μπαίνουν στα καρύδια (γυρίσματα) της μάννας και μέσα τους δουλέυει ο ακριανός πείρος. Μέσα τους συγκρατείται το γράσσο που εισέρχεται απ τον πείρο. Σε περίπτωση φθοράς τους, χάνεται η ευθυγράμμιση των αξόνων, παρουσιάζονται ασάφειες στο τιμόνι και αλλαγές πορείας του οχήματος. Σε καταστάσεις προχωρημένης φθοράς, παρουσιάζεται φθορά και στον πείρο.

Συνήθεις βλάβες: Φθορά δακτυλιδιού λόγω χρήσης ή κακής λίπανσης