Το μπρακέτο, είναι η βάση έδρασης μιας σούστας ή ενός μπράτσου. Είναι το σημείο που ενώνεται η ανάρτηση με το πλαίσιο. Στερεώνεται με βίδες ή πριτσίνια.

Οι συνήθεις βλάβες είναι το σπάσιμό του ή το φάγωμα των οπών, λόγω κολλημένου απ’ την οξείδωση πείρου ή από κατεστραμμένο σινεμπλόκ που δεν αντικαταστάθηκε όταν έπρεπε.