Πείροι

Οι ακριανοί πείροι είναι αυτοί που ενώνουν τη μάννα (1ο φύλλο) με το μπρακέτο – άρα και με το πλαίσιο. Η φθορά τους ή έχει ως αποτέλεσμα να παρεκκλίνει το όχημα απ’ την πορεία του δεξιά ή αριστερά και να φθείρει τα ελαστικά στην μία πλευρά τους.

Οι κεντρικοί πείροι ενώνουν τα φύλλα του μάτσου σφιχτά και τα κρατούν στο κέντρο του άξονα του οχήματος. Η θράυση ή το στράβωμά τους έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη φθορά των ελαστικών και το όχημα παρεκκλίνει της πορείας του, αφού χάνεται η ευθυγράμμιση του άξονα σε σχέση με το πλαίσιο.

 

Τυπικές βλάβες:

  • Φάγωμα πείρων ακριανών απ’ την πάροδο του χρόνου ή απ’ την υπερβολική φθορά των δακτυλιδιών ή από την απουσία λίπανσης
  • Σπάσιμο πείρων ακριανών και κεντρικών από υπερβολική καταπόνηση
  • Στράβωμα πείρων κεντρικών λόγω καταπόνησης ή λόγων των χαλαρών ζυγκιών