Σινεμπλόκ και λαστιχάκια σουστών μικρων επαγγελματικών (αγροτικά)

Συνήθεις βλάβες: Φθορά των σινεμπλόκ και δημιουργία τζόγου.