Σούστες Παραβολικές (Αερόσουστες)

Φορτηγών

Νταλικών

Τυπικές βλαβες:

  • Σπάσιμο σούστας λόγω καταπόνησης ή υπερβολικής διάβρωσης
  • Στρέβλωση εξαιτίας κάποιου ατυχήματος
  • Χάσιμο προφόρτισης της σούστας απ’ την πάροδο του χρόνου, άρα και μείωση ύψους του οχήματος σε σχέση με το εργοστασιακό, συν τη δραματική μείωση ικανότητας φόρτωσης του οχήματος.

Οι παραβολικές σούστες εμφανίστηκαν περίπου τη δεκαετία του 1980 και τις χρησιμοποιούν ευρέως οι κατασκευαστές μέχρι και σήμερα. Αποτελούν εξέλιξη των απλών σουστών. Στα φορτηγά τις συναντούμε σε μορφή «μάτσου» το πολύ 5 φύλλων ή πολλές φορές έχουν μόνο 1 φυλλο(μάννα).Εφάπτονται μεταξύ τους μόνο στο κέντρο και στις άκρες, με τα φύλλα να έχουν όλα το ίδιο μήκος, σε αντίθεση με τις απλές. Επίσης έχουν μικρότερο πάχος στις άκρες από το κέντρο τους.

 

Πλεονεκτήματα:    

  • Καλύτερη απόσβεση κραδασμών
  • Μεγαλύτερη άνεση στην οδήγηση ακόμα και χωρίς φορτίο
  • Δεν οξειδώνονται

Μειονεκτήματα:    

  • Μεγαλύτερο κόστος συντήρησης σε σχέση με τις απλές
  • Λόγω του περιορισμένου αριθμού τους, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την οδήγηση σε περίπτωση θραύσης ενός φύλλου.