Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τις καταπονήσεις που δέχεται η ανάρτηση στις ανωμαλίες του δρόμου. Όταν αλλάζει σε μεγάλο βαθμό και απότομα η κατάσταση της ανάρτησης τόσο ευκολότερα φθείρονται οι σύνδεσμοί της, και υπάρχει κίνδυνος θραύσης των μερών της. Όταν υπάρχει και φορτίο στο όχημα, οι καταπονήσεις πολλαπλασιάζονται.