Σινεμπλόκ Σουστών

Τα silent blocks (σινεμπλόκ) είναι σύνδεσμοι κατασκευασμένοι από λάστιχο και χάλυβα ή διπλό χάλυβα και λάστιχο. Αντικατέστησαν τα δακτυλίδια σε μεγάλο βαθμό. Απορροφούν ένα μέρος των κραδασμών της ανάρτησης αλλά είναι χαμηλότερης αντοχής από τα δακτυλίδια.